AkkerPunt Agroconsultancy

AkkerPunt betekent eigenlijk een ontmoetingspunt op de akker, vanwaar uit advisering komt op agrarische zaken zoals bemesting, teelt en bodem.

Achter AkkerPunt Agroconsultancy staat Erik Hamminga. Hij behaalde zijn ingenieursdiploma aan het Professor H.C. Van Hall Instituut in Groningen en was in het verleden onder andere werkzaam in de teeltadvisering.