Wat is AgriGro®?

Een Natuurlijke Bio-Stimulant en Bodem Verbeteraar

 • Agri-Gro® is een uniek product, dat vele voordelen biedt in de landbouw.
 • Agri-Gro® wordt al 20 jaar in de landbouw toegepast. Positieve effecten zijn wetenschappelijk onderzocht en bevestigd door universiteiten en onderzoeksinstellingen
 • Agri-Gro® stimuleert de wortelontwikkeling met 30-50%, verbetert verder de opname van voedingsstoffen en de algehele waterefficiency.
 • Agri-Gro® verbetert de bodemstructuur, verlaagt het natriumgehalte in de bodem en maakt gronden productiever.
 • Agri-Gro® verhoogt de goede microbiële activiteit van de bodem of substraat met 2000% binnen 3 dagen na toepassing.
 • Agri-Gro® is de bron van essentiële micronutriënten, eiwitten, enzymen, aminozuren en complexe koolhydraten.
 • Agri-Gro® is een vloeibaar product dat gemakkelijk kan worden toegepast in samenhang met de meeste gewasbeschermingsmiddelen, vloeibare meststoffen of vloeibare bemestingssystemen in substraatteelt.
 • Agri-Gro® is afgeleid van veel verschillende soorten nuttige bacteriën, met inbegrip van aerobe en anaerobe micro-organismen. Hierdoor werkt Agri-Gro® zowel in een zuurstofrijk als zuurstofarm milieu.
 • Agri-Gro® is 4 jaar houdbaar, mits correct bewaard.

Agri-Gro helpt, zonder rekening te houden met bodem- of gewascondities!

 • Zorgt voor een hogere gewasopbrengst met een betere kwaliteit
 • Verhoogt de opname van meststoffen
 • Bouwt humus, versnelt het proces dat rauwe organische stof omzet in de relatief stabiele stof die humus is.
 • Verhoogt wortelontwikkeling en mycorrhizale activiteit
 • Verbetert gewasweerbaarheid (droogte, vorst, roest, etc.)